FAGBØGER ABR89

ABR 89 indeholder kommentarer til bestemmelserne i Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89). Bogen gennemgår de regler, der regulerer forholdet mellem klienten og den tekniske rådgiver, samt relevant rets- og voldgiftspraksis.

ABR 89 beskæftiger sig bl.a. med følgende områder og særlige emner:

  • Rådgivningens former
  • Ansvar for fejl og forsømmelser
  • Honorarspørgsmål
  • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
  • Ansvar for forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaver
  • Tidsfrister
  • Misligholdelse
  • Tvisteløsning

Bogen henvender sig til advokater, domstolsjurister, arkitekter, ingeniører og bygherrer.

VILTOFT har i forbindelse med de nye Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed, der trådte i kraft den 1. januar 2019, udgivet kommentarbogen ABR 18 – læs mere her

FAKTA

Forfattere: Michael Gjedde-Nielsen &
Hans Lykke Hansen

Forlag: Karnov Group
Udgivelse: 3. udgave, 2013
Sider: 386
ISBN: 9788761934468

Bogen er udgået fra forlaget.

Se i stedet VILTOFT’s kommentarbog
ABR 18 (1. udg., 2021)