FAGBØGER ABR89

ABR 89 indeholder kommentarer til bestemmelserne i Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89). Bogen gennemgår de regler, der regulerer forholdet mellem klienten og den tekniske rådgiver, samt relevant rets- og voldgiftspraksis.

ABR 89 beskæftiger sig bl.a. med følgende områder og særlige emner:

  • Rådgivningens former
  • Ansvar for fejl og forsømmelser
  • Honorarspørgsmål
  • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
  • Ansvar for forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaver
  • Tidsfrister
  • Misligholdelse
  • Tvisteløsning

Bogen henvender sig til advokater, domstolsjurister, arkitekter, ingeniører og bygherrer.

FAKTA

Forfattere: Michael Gjedde-Nielsen & Hans Lykke Hansen

Forlag: Karnov Group

Udgivelse: 3. udgave, 2013

Sider: 386

ISBN: 9788761934468

Bogbestilling: Karnov Group Ikon_link_light

Bogen vil løbende blive opdateret på bogens hjemmeside ABR89.dk Ikon_link_light