ANDERS HESSNER / Associeret partner
 • PROFIL

  Specialist i regulering og udvikling af fast ejendom.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Rådgiver for udlejer vedrørende byggetilladelse til udvidelse af privathospital, hvor kommune først havde meddelt afslag, men hvor byggetilladelse efterfølgende blev meddelt.

  Rådgiver for udlejer, der forud for ny udlejning skulle ombygge ca. 9.000 kvm. eksisterende bebyggelse. Tilrettelæggelse af ombygningsproces, så byggetilladelseskrav alene omfattede enkelte konstruktionsforhold, hvilket fremskyndede ombygning og udlejning med 9 måneder.

  Rådgiver og juridisk tovholder for dagligvarekæde ved opkøb af ejendomme og efterfølgende lokalplanproces.

  Rådgiver for ejendomsudvikler i et boligudviklingsprojekt på 26.000 kvm. med krav om etablering af almene boliger. Påvisning manglende hjemmel til lokalplankrav om etablering af almene boliger, hvorefter der blev meddelt byggetilladelse til private boliger.

  Rådgiver for grundejer vedrørende boligbyggeri på ubebygget grund, hvor kommune meddelte forbud mod byggeri ad to omgange med henvisning til henholdsvis planloven § 43 og § 14. Håndtering af klagesager i Planklagenævnet, der i begge sager ophævede forbud som ugyldige, hvorefter der blev meddelt byggetilladelse.

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Associeret partner, VILTOFT, 2023-
  Selvstændig advokat 2019-2023
  Advokat, Gangsted Advokatfirma 2018-2019
  Selvstændig advokat 2008 – 2018
  Ph.d.-stipendiat 2004-2008
  Selvstændig advokat 2003-2004
  Advokatbeskikkelse 2003

 • UNDERVISNING

  Ekstern lektor på landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet 2023-
  Gæsteforelæser på landinspektøruddannelsen på Aalborg Universitet 2017-2023
  Siden 2012 underviser på kurser i Landinspektørforeningen om naboret og hævd
  Ekstern lektor i miljøret på Københavns Universitet 2009-
  Ekstern lektor i formueret II på Københavns Universitet 2007-2012
  Ekstern lektor i ejendomsret på Københavns Universitet 2005-2008
  Manuduktør i ejendomsret på Københavns Universitet 2000-2005

 • PUBLIKATIONER

  Fagfællesbedømt artikel med titlen ”Planlægning for støjfølsom anvendelse af støjbelastede arealer” i ”Festskrift til Peter Pagh”, Djøf Forlag 2023.

  Fagfællebedømt artikel i MAD 2010.1657 med titlen ”Kan en del af en fast ejendom udlægges til et offentligt formål i en lokalplan?”

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Medredaktør på Københavns Universitets Miljøretlig Forskningsportal (MRF) 2022-Medredaktør på Kendelser om Fast Ejendom (KFE) 2019-2021
  Medredaktør på Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD) 2005-2019

ANDERS HESSNER

Associeret partner, advokat (L)


T: +45 3314 9300

M: +45 3177 6193

E: ah@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV

Sanne Høegh Lorentsen
Sekretær
D: +45 3345 5215
E: shl@viltoft.dk