MORTEN RUBEN BRAGE / Juniorpartner
 • PROFIL

  Morten Ruben Brage rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter om entreprise og udbud, herunder navnlig sager om rådgiveransvar. Derudover rådgiver Morten om miljøretlige spørgsmål, herunder om generelle rådighedsbegrænsninger, planlovgivning, VVM, affalds- og jordhåndtering samt ekspropriation. Morten har ført en række retssager om miljøretlige spørgsmål.

  Morten har betydelig proceserfaring og har ført sager for landsretten, Sø- og Handelsretten, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt Klagenævnet for Udbud. I 2015 var Morten konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. I perioden 2011-2015 var Morten ekstern lektor i fast ejendom (miljøret) ved Københavns Universitet samt medredaktør af tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD).

  Morten taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  I byggesager har Morten for nylig ydet bistand i sager vedrørende:

  • Førelse af voldgiftssag for bygherre om ophævelse af entreprisekontrakt samt førelse af voldgiftssag om honorar for ekstraarbejder
  • Førelse af retssag om rådgiveransvar
  • Førelse af klagesag for Klagenævnet for Udbud
  • Udbudsretlig rådgivning i forhold til bl.a. spørgsmålet om pligtsubjekt efter udbudsloven, rammer for konsortiedeltagelse i samme udbud samt vurdering af konditionsmæssighed

   

  Inden for miljøret har Morten senest ydet bistand om:

  • Vurdering af VVM-direktivets anvendelse ved vedtagelse af anlægslove
 • ANBEFALINGER

  I Legal 500 2020 er Morten Ruben Brage fremhævet som "Next Generation Partner" i kategorien Real Estate and Construction.

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Juniorpartner, VILTOFT, 2018-
  Advokat, VILTOFT, 2015-
  Konstitueret landsdommer, Østre Landsret, 2015
  Advokat, Bruun & Hjejle, 2012-2014
  Møderet for landsret, 2012
  Advokatbeskikkelse, 2012
  Advokatfuldmægtig, Kammeradvokaten, 2009-2012
  Cand.jur., Københavns Universitet, 2009
  Udvekslingsstudier ved University of California, 2007

 • UNDERVISNING

  Underviser i udbud, projektopfølgning og fagtilsyn på Arkitektforeningens uddannelse +2, 2017-
  Ekstern lektor i miljøret, Københavns Universitet, 2011-2015
  Manuduktør i statsret, Københavns Universitet, 2010-2011

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed", Karnov Group - bogen forventes at udkomme i september 2020.

  Objektivt ansvar for forurening i miljøskadeerstatningsloven – kommentarer til Højesterets dom af 17. maj 2017 for så vidt angår tålegrænsen, Miljøretlige Afgørelser og Domme, 2017

  Medforfatter til Aktuel Udbudsret, kapitel 1 - Direktivvalg, DJØF Forlag, 2016

  Erstatning for Vejstøj, U2013B.216

  Energy Law and Market Review 2013 og 2014 (dansk bidragsyder)

  ICLG, Oli & Gas Regulation 2014, 4th Edition (dansk bidragsyder)

  Forurening til salg - CO2–kvotedirektivets implementering i dansk ret, Tidsskrift for Miljø (2/2009)

 • HVERV OG MEDLEMSSKABER

  Medredaktør af Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD), 2011-2015

MORTEN RUBEN BRAGE

Juniorpartner


T: +45 3345 5201

M: +45 4110 0345

E: mrb@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Nielsen
Sekretær
D: +45 3345 5200
E: sn@viltoft.dk