MORTEN RUBEN BRAGE / Partner
 • PROFIL

  Morten Ruben Brage rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter om entreprise og udbud, herunder navnlig sager om rådgiveransvar. Derudover rådgiver Morten om miljøretlige spørgsmål, herunder om generelle rådighedsbegrænsninger, planlovgivning, VVM, affalds- og jordhåndtering samt ekspropriation. Morten har ført en række retssager om miljøretlige spørgsmål.

  Morten har betydelig proceserfaring og har ført sager for landsretten, Sø- og Handelsretten, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt Klagenævnet for Udbud. I 2015 var Morten konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. I perioden 2011-2015 var Morten ekstern lektor i fast ejendom (miljøret) ved Københavns Universitet samt medredaktør af tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD).

  Morten taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  I byggesager har Morten for nylig ydet bistand i sager vedrørende:

  • Førelse af voldgiftssag for bygherre om ophævelse af entreprisekontrakt samt førelse af voldgiftssag om honorar for ekstraarbejder
  • Førelse af retssag om rådgiveransvar
  • Førelse af klagesag for Klagenævnet for Udbud
  • Udbudsretlig rådgivning i forhold til bl.a. spørgsmålet om pligtsubjekt efter udbudsloven, rammer for konsortiedeltagelse i samme udbud samt vurdering af konditionsmæssighed

   

  Inden for miljøret har Morten senest ydet bistand om:

  • Vurdering af VVM-direktivets anvendelse ved vedtagelse af anlægslove
 • ANBEFALINGER

  I Legal 500 har Morten siden 2020 været fremhævet som ”[a] Next Generation Partner” i kategorien Real Estate and Construction, og han er også fremhævet i kategorien Dispute Resolution, og i guiden står der anført: 

  “Morten Ruben Brage always delivers an excellent service.” (2024)

  “Morten Ruben Brage always gives an extraordinary service. He is always thinking of all possibilities and potential problems.” (2024)

  “Morten Ruben Brage is strongly engaged and is very good at explaining complicated matters in a simple language.” (2023)

  “Morten Ruben Brage is a very competent and agile partner. He always aim for the best possible solution for his client.” (2022)

  ”Hans Lykke Hansen and Morten Ruben Brage have an excellent understanding of our business and construction law.” (2021)

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Møderet for Højesteret, 2022
  Partner, VILTOFT, 2021-
  Juniorpartner, VILTOFT, 2018-2020
  Advokat, VILTOFT, 2015-2018
  Konstitueret landsdommer, Østre Landsret, 2015
  Advokat, Kammeradvokaten 2014-2015
  Advokat, Bruun & Hjejle, 2012-2014
  Møderet for landsret, 2012
  Advokatbeskikkelse, 2012
  Advokatfuldmægtig, Kammeradvokaten, 2009-2012
  Cand.jur., Københavns Universitet, 2009
  Udvekslingsstudier ved University of California, 2007

 • UNDERVISNING

  Underviser i udbud, projektopfølgning og fagtilsyn på Arkitektforeningens uddannelse +2, 2017-
  Ekstern lektor i miljøret, Københavns Universitet, 2011-2015
  Manuduktør i statsret, Københavns Universitet, 2010-2011

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed", forlaget Karnov Group, 1. udgave, 2021

  Objektivt ansvar for forurening i miljøskadeerstatningsloven – kommentarer til Højesterets dom af 17. maj 2017 for så vidt angår tålegrænsen, Miljøretlige Afgørelser og Domme, 2017

  Medforfatter til Aktuel Udbudsret, kapitel 1 - Direktivvalg, DJØF Forlag, 2016

  Erstatning for Vejstøj, U2013B.216

  Energy Law and Market Review 2013 og 2014 (dansk bidragsyder)

  ICLG, Oli & Gas Regulation 2014, 4th Edition (dansk bidragsyder)

  Forurening til salg - CO2–kvotedirektivets implementering i dansk ret, Tidsskrift for Miljø (2/2009)

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Medredaktør af Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD), 2011-2015

MORTEN RUBEN BRAGE

Partner, advokat (H)


T: +45 3345 5201

M: +45 4110 0345

E: mrb@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Nielsen
Sekretær
D: +45 3345 5200
E: sn@viltoft.dk