Velkommen til ABR18.com

Den 1. januar 2019 trådte Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) i kraft, og dette standarddokument anvendes i dag som grundlag for langt de fleste aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere inden for bygge- og anlægssektoren.

Bogen ABR 18, der er udkommet på Karnov Group den 21. januar 2021, afløser ABR 89 og er en total omskrivning og betydelig udbygning af dette dokument.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant retspraksis såvel ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.

Af områder, bogen beskæftiger sig med, kan især nævnes:

  • Opbygning af rådgiveraftalen
  • Rådgiverens udførelse af opgaven, herunder bl.a. rådgivningens faser, ændringer i opgaven samt projektgennemgang
  • Betaling af rådgiverens arbejde
  • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
  • Bygherrens sanktioner ved mangelfuld rådgivning, herunder afhjælpning, afslag i rådgiverhonoraret, erstatning samt konventionalbod
  • Ansvarsbegrænsningerne i ABR 18
  • Parternes ansvar for at overholde tidsplanen, herunder erstatning eller dagbod ved forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaven samt ophævelse
  • Tvistløsningssystemet


Målgruppe

Bogen henvender sig især til advokater, dommere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og totalentreprenører.

 


Boganmeldelser

Torsten Iversen har i Tidskrift for Bolig- og Byggeret skrevet en dobbeltanmeldelse af vores bog ”ABR 18 med kommentarer” og af ”Teknisk Rådgivning – ABR 18”, der er skrevet af Claus Berg.

Indledningsvis skriver Torsten Iversen:

”Lad det være sagt med det samme: De to nye udgivelser har været værd at vente på. Der er tale om to særdeles gode, gedigne værker, der grundigt behandler ABR 18 paragraf for paragraf”,

og han slutter:  

”Bøgerne er uundværlige for enhver, der beskæftiger sig med teknisk rådgivning i byggeriet og anden rådgiver- og entrepriseret. De være hermed anbefalet til alle med interesse for byggeriets retsforhold eller rådgiverforhold i det hele taget.”

Torsten Iversen: Boganmeldelser af to store kommentarer til ABR 18 er trykt i TBB2021.696, og har du ikke abonnement, kan artiklen med tilladelse fra Karnov Group læses gratis via linket her:  https://www.karnovgroup.dk/artikler/tbb2021-696

Endvidere har Kristian Skovsgaard anmeldt bogen i Ugeskrift for Retsvæsen, og heri skriver han:

“Samlet set er der tale om et solidt og vellykket værk. Kommentaren til den tidligere ABR 89 har været et hovedværk i beskrivelsen af rådgivningsforhold i Danmark. Denne bog vil med det delvis nye forfatterkollegium fortsat udgøre et nyttigt værktøj, når byggeriets parter skal søge vejledning om retsstillingen i rådgivningsforhold.”

 

Kristian Skovsgaards anmeldelse er optrykt i U2021B.176.


Forfatterne

Michael Gjedde-Nielsen, Henrik Hauge Andersen, Steen Hellmann, Peter Fauerholdt Thommesen og Morten Ruben Brage er tidligere og nuværende partnere i VILTOFT, der er specialiseret inden for entreprise, udbud og proces.

VILTOFT (Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen) har også forestået kommenteringen af ABR 89, hvor 3. udgave af bogen udkom i 2013.

Se også om bogen Voldgiftsret.