Velkommen til ABR18.com

Den 1. januar 2019 trådte Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18) i kraft, og dette standarddokument anvendes i dag som grundlag for langt de fleste aftaler med arkitekter, ingeniører og andre tekniske rådgivere inden for bygge- og anlægssektoren.

Bogen ABR 18, der er udkommet på Karnov Group den 21. januar 2021, afløser ABR 89 og er en total omskrivning og betydelig udbygning af dette dokument.

Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkel af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant retspraksis såvel ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed som ved de almindelige domstole.

Af områder, bogen beskæftiger sig med, kan især nævnes:

  • Opbygning af rådgiveraftalen
  • Rådgiverens udførelse af opgaven, herunder bl.a. rådgivningens faser, ændringer i opgaven samt projektgennemgang
  • Betaling af rådgiverens arbejde
  • Reglerne om arkitekters og ingeniørers ophavsret
  • Bygherrens sanktioner ved mangelfuld rådgivning, herunder afhjælpning, afslag i rådgiverhonoraret, erstatning samt konventionalbod
  • Ansvarsbegrænsningerne i ABR 18
  • Parternes ansvar for at overholde tidsplanen, herunder erstatning eller dagbod ved forsinkelse
  • Udskydelse og standsning af opgaven samt ophævelse
  • Tvistløsningssystemet


Målgruppe

Bogen henvender sig især til advokater, dommere, arkitekter, ingeniører, bygherrer og totalentreprenører.

Om forfatterne

Michael Gjedde-Nielsen, Henrik Hauge Andersen, Steen Hellmann, Peter Fauerholdt Thommesen og Morten Ruben Brage er henholdsvis advokat og partnere i VILTOFT, der er specialiseret inden for entreprise, udbud og proces.

VILTOFT (Michael Gjedde-Nielsen og Hans Lykke Hansen) har også forestået kommenteringen af ABR 89, hvor 3. udgave af bogen udkom i 2013.

Se også om bogen Voldgiftsret.