HENRIK HAUGE ANDERSEN / Partner
 • PROFIL

  Henrik Hauge Andersen har siden midten af 1990'erne primært rådgivet indenfor entrepriseret og udbudsret indenfor bygge- og anlægssektoren. Henrik har haft og har sager for alle sider af byggeriet med vægten på bygherre- og rådgiversiden, men har også løbende sager for entreprenørsiden. Henriks faste klienter tæller pt. en række danske kommuner, flere almene boligselskaber, arkitekt- og ingeniørvirksomheder og en håndfuld små og store entreprenørvirksomheder samt flere af de danske forsikringsselskaber i relation til entrepriseforhold.

  Henrik har særdeles stor proces- og forhandlingserfaring ved gennemførelsen af adskillige større rets- og voldgiftssager på entrepriseområdet, herunder især vedrørende Metrobyggeriet, for kommunerne, i almenboligsektoren, i relation til større domicilbyggerier, forsikringssager samt alle afskygninger af rådgivernes retsforhold. Henrik er dog primært fokuseret på hurtig og effektiv tvisteløsning gennem forhandling, herunder ved mediation og mægling. Henrik har en del offentligretlig erfaring, herunder især inden for planretten, ekspropriationsretten og forvaltningsretten.

  Om Henrik anføres i den internationale guide Chambers Europe, at "[he] is particularly well versed in handling complex construction arbitrations pertaining to remuneration and contractual claims. ... Henrik Hauge Andersen is appreciated for his "excellent client management skills.””, og om Henrik anføres i Legal 500, at “... practice head Henrik Hauge Andersen is also highly skilled in construction disputes…”. 

  Siden 2012 har Henrik sammen med Insight Events arrangeret den ledende byggejuridiske konference ”Juridiske udfordringer i bygge & anlæg”, og han er medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Byggeret. 

  Henrik taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  For bygherreside:

  • udbud, kontrahering og løbende rådgivning, nyt kommunalt administrationscenter i Vordingborg i OPP-lignende samarbejde
  • voldgift om kørebanebelægning af brosten i Stevns Kommune
  • udbud, kontrahering og løbende rådgivning i forbindelse med renovering af DAB’s Højbjerg Vænge
  • Den Arktiske Ring og Flamingovolieren i Zoologisk Have i København, voldgift, syn & skøn samt løbende rådgivning
  • retssag om kommunal bygherres ansvar ifm. branden i Jyllingehallerne under en kommunal ESCO-renovering

  For rådgiverside:

  • bistand ifm. tilbudsgivning på totalrådgivningsopgaven ved udførelsen af den ny Storstrømsbro
  • forhandling om omprojektering, ekstrahonorar og konsortiedeling ifm. Nyt OUH
  • honorarforhandling ifm. forlænget byggeperiode på DNV Gjødstrup
  • voldgift om rådgiveransvar relateret til grundvandsspejl ved anlæg af motorvejen omkring Silkeborg
  • retssag og mediation om dansk arkitektfirmas ansvarspådragende fejl ifm. projektering af gymnasium og nationalt svømmestadion i Bergen
  • voldgift om rådgiveransvar ifm. Novo Nordisks hovedkvarter i Bagsværd, forligt under skriftveksling
  • syn og skøn om skybrudssikring af undervisningsbyggeri på Nørrebro

  For entreprenørsiden:

  • løbende rådgivning om især kontrahering og konfliktløsning for styringsentreprenøren, der bygger Facebooks datacenter i Odense
  • retssag for totalentreprenør om fejl i konstruktionsprojekterne for tre byggerier i Carlsberg-byen
  • løbende rådgivning og slutopgørelse for airside-byggeri i CPH, løst ved forhandling
  • voldgift om ophævelse af belægningsentrepriseaftale på erhvervsbyggeri i Albertslund
 • ANBEFALINGER

  Henrik Hauge Andersen er blandt de anbefalede profiler i Chambers Europe i kategorien Real Estate: Construction, og i guiden står der anført:

  Henrik Hauge Andersen acts for a broad client roster on a whole host of contentious proceedings stemming from the construction of hospitals and transportation infrastructure.
  Strength:
  "Mr Andersen is clear and precise in communicating complex matters in understandable terms." (2024)

  “Henrik Hauge Andersen progresses in the rankings following notable market recognition. He acts for a broad client roster on a whole host of contentious proceedings stemming from the construction of hospitals and transportation infrastructure.
  Strengths: "Henrik Hauge Andersen is very service-minded, skilled and always ready to give advice on short notice.”(2023)

  “Henrik Hauge Andersen is particularly well versed in handling complex construction arbitrations pertaining to remuneration and contractual claims. He also assists with the construction of commercial properties. Henrik Hauge Andersen is appreciated for his "excellent client management skills.” (2022)

  "Henrik Hauge Andersen advises on large-scale construction projects, including disputes arising from insurance and negligence claims. Sources describe him as "very knowledgeable in his field and with very good insight in regulation," adding that "he is open to discussing and understanding the details and complexities of the factual basis of cases." (2021)

  "Henrik Hauge Andersen advises on large-scale construction projects, including disputes arising from insurance and negligence claims. Sources describe him as "very skillful and good to work with," and appreciate that he is "easy to get in contact with and works very fast.” (2020)

  oOo

  Henrik er endvidere fremhævet Legal 500, og i guiden står der anført:

  “Henrik Hauge Andersen is always available with a smile and humour as a supplement to the highest quality of service. Henrik always goes the extra mile for his client.” (2024)

  “Henrik Hauge Andersen is very experienced in handling construction law, which characterises his advice, which is underpinned by a large base of experience, knowledge, matter-of-factness and realism.” (2024)

  “Henrik Hauge Andersen … has substantial contentious expertise, often acting for municipalities in disputes” (2023)

  "Michael Gjedde-Nielsen and Henrik Hauge Andersen jointly head the practice and possess expertise in contentious matters as well as in non-contentious construction aspects such as PPP urban development projects." I tillæg hertil har en klient udtalt om Henrik: "Henrik Hauge Andersen is straightforward and precise in his advice." (2020)

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Partner, VILTOFT, 2009-
  Advokat, VILTOFT, 2000-2009
  Møderet for Højesteret, 2000
  Advokat, Philip & Partnere, 1997-1999
  Møderet for landsret, 1995
  Advokatbeskikkelse, 1995
  Advokatfuldmægtig og advokat, Kammeradvokaten, 1992-1996
  Cand.jur., Københavns Universitet, 1992

 • UNDERVISNING

  Henrik underviser i alle emner indenfor entrepriseret og udbudsret for stort set alle centrale udbydere af juridiske kurser i Danmark; indenfor de sidste 3 år for Danske Advokater, DJØF, MOLIO, Advokaternes HR, JUC, Insight Events og ADVOkurser. Henrik afholder desuden skræddersyede kurser for offentlige myndigheder og private virksomheder, og han har i forbindelse med AB 18-lanceringen holdt ca. 40-50 separate kurser/gå-hjem-møder herom.

 • PUBLIKATIONER

  Medforfatter (med Michael Gjedde-Nielsen m.fl.) til "ABR 18, Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed", forlaget Karnov Group, 1. udgave, 2021

  Forfatter til "Udbudsreglerne og valg af bygherre til alment nybyggeri" i Tidsskrift for Bygge- og Boligret, 2004, side 287ff.

 • HVERV OG MEDLEMSKABER

  Medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Byggeret (siden 2019)

  Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

HENRIK HAUGE ANDERSEN

Partner, advokat (H)


D: +45 3345 5218

M: +45 2371 4854

E: hha@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Høegh Lorentsen
Sekretær
D: +45 3345 5215
E: shl@viltoft.dk