HENRIK HAUGE ANDERSEN / Partner
 • PROFIL

  Henrik Hauge Andersen har siden midten af 1990'erne primært rådgivet inden for entrepriseret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren.

  Henrik har stor proceserfaring fra sager for staten og ved gennemførelsen af adskillige større rets- og voldgiftssager på entrepriseområdet, herunder især vedrørende Metrobyggeriet, i almenboligsektoren samt i relation til større domicilbyggerier og renoveringssager.

  Henrik har igennem de seneste 10 år ført en række sager for Klagenævnet for Udbud, primært for udbyder, og rådgiver løbende udbydere og deres tekniske rådgivere om udbudsreglerne. Henrik har endvidere ført den hidtil eneste offentliggjorte voldgiftssag vedrørende rådgiveransvar i forbindelse med udbudsfejl.

  Henrik har desuden en vis offentligretlig erfaring, herunder især inden for planretten og ekspropriationsretten.

  Henrik taler de skandinaviske sprog og engelsk.

 • UDVALGTE REFERENCER

  Henrik har bl.a. rådgivet om:

  • udbud af nyt administrationscenter i Vordingborg i OPP-lignende samarbejde
  • udbud af totalrådgivningen i forbindelse med renoveringen af Tibberupparken og Skovparken, Snekkersten
  • tilbudsgivning på totalrådgivningsopgaven ved udførelsen af den ny Storstrømsbro
  • de nye anlæg Den Arktiske Ring og Flamingovolieren i Zoologisk Have i København
  • addendum til totalrådgivningsaftalen for Bryghusprojektet

   

  Henrik har endvidere været involveret i rets- og voldgiftssager om:

  • etableringen af Metroens etape 1 og 2 mellem Metroselskabet og Comet sammen med bl.a. advokat Michael Gjedde-Nielsen
  • opførelsen af større domicilbyggeri i København med byggesum 850 mio. kr. for bygherren mod en række entreprenører samt totalrådgiveren
  • fejl i konstruktionsprojektet ved opførelsen af markant boligbyggeri på Sluseholmen
  • fastsættelse af entreprisesummen ved oprensning af dele af Københavns Havn

   

 • UDDANNELSE OG KARRIERE

  Partner, VILTOFT, 2009
  Advokat, VILTOFT, 2000-2009
  Møderet for Højesteret, 2000
  Advokat, Philip & Partnere, 1997-1999
  Møderet for landsret, 1995
  Advokatbeskikkelse, 1995
  Advokatfuldmægtig og advokat, Kammeradvokaten, 1992-1996
  Cand.jur., Københavns Universitet, 1992

 • UNDERVISNING

  Underviser i entrepriseret og udbudsret for stort set alle centrale udbydere af juridiske kurser i Danmark og afholder skræddersyede kurser for offentlige myndigheder og private virksomheder.

 • PUBLIKATIONER

  Forfatter til "Udbudsreglerne og valg af bygherre til alment nybyggeri" i Tidsskrift for Bolig og Byggeret 2004, side. 287.

 • HVERV OG MEDLEMSSKABER

  Medlem af bestyrelsen i Det Danske Selskab for Byggeret (siden 2019)

  Medlem af Dansk Forening for Udbudsret

HENRIK HAUGE ANDERSEN

Partner, advokat (H)


D: +45 3345 5218

M: +45 2371 4854

E: hha@viltoft.dk


Ikon_pdf_dark Download CV
Ikon_link_dark Download Vcard
Ikon_linkedin_dark LinkedIn

Sanne Høegh Lorentsen
Sekretær
D: +45 3345 5215
E: shl@viltoft.dk