Links

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen offentliggjorde den 21. juni 2019 det nye AB-aftalesystem.

AB 18-pakken, herunder Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed (ABR 18), trådte i kraft den 1. januar 2019.

Du kan finde det nye AB-aftalesystem på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.