Bogemne

Kan rådgiveren få erstattet sin fortjeneste, når bygherren bestiller opgaven?

Posted on

Efter ABR 89 kunne bygherren afbestille opgaven uden at skulle erstatte den fortjeneste, som rådgiveren gik glip af ved ikke at fuldføre opgaven. Dette er ændret i ABR 18, idet bygherren nu skal kompensere rådgiveren for den mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre opgaven, såfremt afbestillingen skyldes forhold, som bygherren ”burde have forudset eller med […]

Bogemne

Bærer rådgiveren efter ABR 18 det kontraktretlige ansvar for gennemgang af udbudsbetingelser og entrepriseaftaler?

Posted on

Efter ABR 89 pkt. 1.2.1 påhvilede det bygherren (og dennes jurister) at foretage ”den kontraktretlige gennemgang af de af rådgiveren udarbejdede udkast til udbudsgrundlag, accepter, entrepriseaftaler mv.”. ABR 89 pkt. 1.2.1 er ikke videreført i ABR 18. Til gengæld er der introduceret en tilsvarende bestemmelse i YBL 2018 pkt. 5.8. Betyder det, at rådgiveren efter […]

Bogemne

Pligt til genopfyldning af projektansvarsforsikring

Posted on

Rådgivningsaftaler indeholder ikke sjældent bestemmelser, som pålægger en af parterne (eller dem begge) at sørge for genopfyldning af projektforsikringen under visse omstændigheder. Spørgsmålet er blandt andet, hvilken betydning det har for ansvarsforsikringen, hvis forpligtigelsen til at genopfylde forsømmes. I T:BB 2020.198VBA mente voldgiftsretten, at rådgiveren havde en selvstændig pligt, der ”næppe [var] betinget af en […]

Bogudgivelse

Så er bogen lige på trapperne

Posted on

Du kan godt begynde at glæde dig! ”ABR18 med kommentarer” er ved at blive færdigpakket på trykkeriet, og bogen forventes at udkomme fredag den 15. januar 2021. Bogen indeholder en grundig gennemgang af hver enkelt af de i alt 63 paragraffer med inddragelse af AB-udvalgets betænkning og relevant litteratur samt med udførlige referencer til relevant […]