Bogemne

Ansvarsbegrænsninger og forsikringsforhold i rådgivningsaftaler

Posted on

Med ABR 18 § 50, stk. 3 og stk. 4, er der indført nye bestemmelser om ansvarsbegrænsninger i rådgivningsaftaler. Bestemmelserne regulerer ansvarsbegrænsningen, både når der tegnet projektansvarsforsikring, og når der ikke er tegnet projektansvarsforsikring. Selvom der nu er indført nye bestemmelser, som i øvrigt i høj grad afspejler hidtidig praksis i mange rådgivningsaftaler, er det […]

Bogemne

Kan rådgiveren få erstattet sin fortjeneste, når bygherren bestiller opgaven?

Posted on

Efter ABR 89 kunne bygherren afbestille opgaven uden at skulle erstatte den fortjeneste, som rådgiveren gik glip af ved ikke at fuldføre opgaven. Dette er ændret i ABR 18, idet bygherren nu skal kompensere rådgiveren for den mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre opgaven, såfremt afbestillingen skyldes forhold, som bygherren ”burde have forudset eller med […]

Bogemne

Bærer rådgiveren efter ABR 18 det kontraktretlige ansvar for gennemgang af udbudsbetingelser og entrepriseaftaler?

Posted on

Efter ABR 89 pkt. 1.2.1 påhvilede det bygherren (og dennes jurister) at foretage ”den kontraktretlige gennemgang af de af rådgiveren udarbejdede udkast til udbudsgrundlag, accepter, entrepriseaftaler mv.”. ABR 89 pkt. 1.2.1 er ikke videreført i ABR 18. Til gengæld er der introduceret en tilsvarende bestemmelse i YBL 2018 pkt. 5.8. Betyder det, at rådgiveren efter […]

Bogemne

Pligt til genopfyldning af projektansvarsforsikring

Posted on

Rådgivningsaftaler indeholder ikke sjældent bestemmelser, som pålægger en af parterne (eller dem begge) at sørge for genopfyldning af projektforsikringen under visse omstændigheder. Spørgsmålet er blandt andet, hvilken betydning det har for ansvarsforsikringen, hvis forpligtigelsen til at genopfylde forsømmes. I T:BB 2020.198VBA mente voldgiftsretten, at rådgiveren havde en selvstændig pligt, der ”næppe [var] betinget af en […]