Bogemne

Pligt til genopfyldning af projektansvarsforsikring

Posted on

Rådgivningsaftaler indeholder ikke sjældent bestemmelser, som pålægger en af parterne (eller dem begge) at sørge for genopfyldning af projektforsikringen under visse omstændigheder. Spørgsmålet er blandt andet, hvilken betydning det har for ansvarsforsikringen, hvis forpligtigelsen til at genopfylde forsømmes. I T:BB 2020.198VBA mente voldgiftsretten, at rådgiveren havde en selvstændig pligt, der ”næppe [var] betinget af en […]