Ny litteratur

Nedenfor er en oversigt over nyere, relevant litteratur:

Betænkning

KBET 2018 nr 1570 
Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed, 2018 – betænkning nr. 1570


Bøger

Claus Berg: Teknisk rådgivning – ABR 18, 1. udgave, 2021, Jurist- og økonomforbundets Forlag

Buch, Heidelberg, Melchiorsen og Wengel, AB 18 med kommentarer, 1. udgave, 2020, Karnov Group 

Eric Boesgaard, Henrik Fausing og Mogens Hansen: ABT 18 for praktikere, 1. udgave, 2020, Molio 

Erik Hørlyck: Entreprise – AB 18, 8. udgave, 2019, Jurist- og økonomforbundets Forlag

Erik Hørlyck: Totalentreprise – ABT 18, 5. udgave, 2019, Jurist- og økonomforbundets Forlag

Eric Boesgaard, Henrik Fausing og Mogens Hansen: AB Forenklet for praktikere, 1. udgave 2019, Molio 

Eric Boesgaard, Henrik Fausing og Mogens Hansen: AB 18 for praktikere, 1. udgave, 2018, Molio 


Artikler

TBB2021.696
Torsten Iversen: Boganmeldelse af to store kommentarer til ABR 18

U2021B.176
Kristian Skovsgaard: Boganmeldelse: ABR 18 med kommentarer

TBB2021.681
Steen Hellmann m.fl.: Immaterialretlige problemstillinger ved digital projektering

TBB2021.232 
Torsten Iversen: AB 18. Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed med kommentarer – AB 18 

TBB2021.225
Nicolaus Falk-Scheibel: Om anvendelse af princippet i KBL § 5 i entrepriseretten

TBB2020.559
Kristian Skovsgaard: Moms i entrepriseforhold – AB 18 

U.2020B.149 
Erik Hørlyck: Ansvaret for selvstændige entreprenørers culpa 

TBB2020.109 
Mads Severin: Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse efter AB 18

TBB2019.754
Torben Steffensen, Frederik Leth Keller: BIM og bevis – tidsfristforlængelse 

TBB2019.632 
Kristian Skovsgaard: Slutopgørelsens præklusive virkning

TBB2018.416 
Signe Dierks Bakkeng, Michael Vindfeldt: Forældelsesmæssige snubletråde i det nye AB-system – tanker om tvungen forhandling, afhjælpningsforsøg og forholdet til forældelsesloven 

TBB2018.411 
Sylvie Cécile Cavaleri: Parterne ved bedst – nogle kommentarer om tvisteløsningsbestemmelserne i udkastet til AB 18

TBB2018.398 
Torsten Iversen: Om AB-udkastet og dets forhold til lovgivningen samt til andre aftaler

TBB2018.383 
Torsten Iversen: Udvalgte emner: garantier, teknikerfuldmagt, forsinkelse og anden misligholdelse

TBB2018.380 
Peter Wengler-Jørgensen, Frederik Lenskjold Olsen: AB 18 § 8, stk. 4, og ABR 18 § 7, stk. 4 – direkte krav inden for det nye AB-system

TBB2018.373 
Anders Vestergaard Buch: Mangler i høringsudkastet til AB 18

TBB2018.368 
Kristian Skovsgaard: Nye regler på vej om ændringer

TBB2018.364 
Rasmus Holm Hansen: Kravet om entydighed og det (delvis) beslægtede spørgsmål om entreprenørens ekstraarbejder – hvordan håndteres disse spørgsmål i AB 18?

TBB2018.358 
Niklas Korsgaard: Nye regler om projektgennemgang

TBB2018.351 
Ole Hansen: Reglerne om parternes kommunikation i udkastet til AB 18

TBB2018.344 
Ole Hansen: Reglerne om entreprenørens projektering i udkastet til AB 18

TBB2018.326 
Torsten Iversen: Struktur og sprog i AB-udkastet

TBB2018.310 
Torsten Iversen: Strejftog i AB-udkastet – forbedringer eller forringelser? – forenklinger eller forviklinger?

TBB2018.305 
Michael Gjedde-Nielsen: Nogle bemærkninger til ABR 18

TBB2018.299
Erik Hørlyck: En reform med respekt for fortiden