SPECIALER PROCES

Proces er en af vores kernekompetencer. Vi fører sager ved domstole, voldgiftsretter og klagenævn inden og uden for vores specialeområder og bistår også med andre former for konfliktløsning.

Erfarne procedureadvokater
Vores bistand omfatter hele processen – fra rådgivning om, hvorvidt sager overhovedet bør føres, til bistand i forbindelse med bevisoptagelse og gennemførelse af hovedforhandlingen.

Vi optræder ofte ved domstolene og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed som advokater for bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og forsikringsselskaber i entreprisesager om mangler, forsinkelse, ekstrakrav og erstatningsansvar. Og vi repræsenterer tit ordregivere og klagere i udbudsretlige sager ved Klagenævnet for Udbud om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og forsyning.

Vi er også ofte involveret i rets- og voldgiftssager uden for vores specialeområder. Det gælder f.eks. sager inden for offentlig ret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser, konkurrenceret, kontraktret og generel erhvervsret.

Inden for kollektiv arbejdsret og individuel ansættelsesret har VILTOFT mange års erfaring i at føre sager ved domstole, afskedigelsesnævn, faglige voldgifter og Arbejdsretten for en række af landets største lønmodtagerorganisationer.

Under fremmede himmelstrøg
Internationale sager har vi bred erfaring med, og vi rådgiver generelt om konflikter vedrørende lovvalg og værneting.

Vi fører sager om udenlandske bygge- og anlægsprojekter, infrastrukturanlæg, kraftværker, off shore-projekter og opførelse af industri- og procesanlæg. Vi har også ført sager ved EU-Domstolen

Voldgift
Voldgift ved vi mere om end de fleste. Vores advokater fungerer som partsrepræsentanter og voldgiftsdommere i danske og internationale voldgiftssager ved diverse voldgiftsinstitutter og på ad hoc-basis.

Vi står bag et af de førende værker om dansk voldgiftsret, Voldgiftsret, der opdateres løbende på Voldgiftsret.dk med ny rets- og voldgiftspraksis fra Danmark, Sverige og Norge.

En salomonisk løsning
Langt fra alle tvister bør ende i retten. I samråd med vores klienter overvejer vi mulighederne for forlig og bistår i fornødent omfang i forligsforhandlinger. Vi kan også tilbyde bistand i forbindelse med mægling, mediation, dispute review boards og andre former for alternativ konfliktløsning.

REFERENCER

Vi har i 2004-2013 repræsenteret Metroselskabet i den hidtil største voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed vedrørende ekstrakrav på mere end 3 mia. kr. i forbindelse med metrobyggeriets etape 1 og 2A.

Vi repræsenterede i 2011-2012 Metroselskabet i den hidtil største klagesag ved Klagenævnet for Udbud om udbuddet af Cityringen-kontrakten (21 mia. kr.).

Vi er udpeget af Tryg Forsikring A/S som advokater for tekniske rådgiver i en række rets- og voldgiftssager om rådgiveransvar ved projekter i Danmark og udlandet.

RANKINGS

Se VILTOFT’s internationale rankings her:

Chambers Europe Ikon_link_light

Legal 500 Ikon_link_light

OMTALE I CHAMBERS EUROPE

”… down-to-earth legal services with the client at the centre” (2020)

”The firm has considerable expertise in building and construction disputes.” (2014)

“… maintains a strong market reputation and can count on a number of high-profile clients …” (2013)

“Stands out as an extremely skilled team of construction litigators.” (2012)

OMTALE I LEGAL 500

“Clients praise VILTOFTs ‘intelligent strategies, constructiveness and professionalism’” (2014)

“… brilliant in court …” (2012)

“… unrivalled in construction litigation.” (2007)