SPECIALER PROCES

Proces er en af vores kernekompetencer. Vi fører sager ved domstole, voldgiftsretter og klagenævn inden og uden for vores specialeområder og bistår også med andre former for konfliktløsning.

Erfarne procedureadvokater
Vores bistand omfatter hele processen – fra rådgivning om, hvorvidt sager overhovedet bør føres, til bistand i forbindelse med bevisoptagelse og gennemførelse af hovedforhandlingen.

Vi optræder ofte ved domstolene og Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed som advokater for bygherrer, entreprenører, tekniske rådgivere og forsikringsselskaber i entreprisesager om mangler, forsinkelse, ekstrakrav og erstatningsansvar. Og vi repræsenterer tit ordregivere og klagere i udbudsretlige sager ved Klagenævnet for Udbud om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og forsyning.

Vi er også ofte involveret i rets- og voldgiftssager uden for vores specialeområder. Det gælder f.eks. sager inden for offentlig ret, selskabsret, virksomhedsoverdragelser, konkurrenceret, kontraktret og generel erhvervsret.

Under fremmede himmelstrøg
Internationale sager har vi bred erfaring med, og vi rådgiver generelt om konflikter vedrørende lovvalg og værneting.

Vi fører sager om udenlandske bygge- og anlægsprojekter, infrastrukturanlæg, kraftværker, off shore-projekter og opførelse af industri- og procesanlæg. Vi har også ført sager ved EU-Domstolen

Voldgift
Voldgift ved vi mere om end de fleste. Vores advokater fungerer som partsrepræsentanter og voldgiftsdommere i danske og internationale voldgiftssager ved diverse voldgiftsinstitutter og på ad hoc-basis.

Vi står bag et af de førende værker om dansk voldgiftsret, Voldgiftsret, der opdateres løbende på Voldgiftsret.dk med ny rets- og voldgiftspraksis fra Danmark, Sverige og Norge.

En salomonisk løsning
Langt fra alle tvister bør ende i retten. I samråd med vores klienter overvejer vi mulighederne for forlig og bistår i fornødent omfang i forligsforhandlinger. Vi kan også tilbyde bistand i forbindelse med mægling, mediation, dispute review boards og andre former for alternativ konfliktløsning.

REFERENCER

Vi har i 2004-2013 repræsenteret Metroselskabet i den hidtil største voldgiftssag ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed vedrørende ekstrakrav på mere end 3 mia. kr. i forbindelse med metrobyggeriets etape 1 og 2A.

Vi repræsenterede i 2011-2012 Metroselskabet i den hidtil største klagesag ved Klagenævnet for Udbud om udbuddet af Cityringen-kontrakten (21 mia. kr.).

Vi er udpeget af Tryg Forsikring A/S som advokater for tekniske rådgiver i en række rets- og voldgiftssager om rådgiveransvar ved projekter i Danmark og udlandet.

RANKINGS

Se VILTOFT’s internationale rankings her:

Chambers Europe Ikon_link_light

Legal 500 Ikon_link_light

OMTALE I CHAMBERS EUROPE

“A clients attests that the lawyers are “very thorough with their work and give good counselling.”(2021)

”They are extremely specialised in what they do, which makes them equipped to very quickly find the main issues,” another source confirms.” (2021)

”… down-to-earth legal services with the client at the centre” (2020)

”The firm has considerable expertise in building and construction disputes.” (2014)

“… maintains a strong market reputation and can count on a number of high-profile clients …” (2013)

“Stands out as an extremely skilled team of construction litigators.” (2012)

OMTALE I LEGAL 500

“First class and excellent service.” (2024)

“Extremely skilled, legally sound and competent.” (2024)

“High level of commitment and trust, high skill level.” (2023)

“A robust and commerci[a]l approach.” (2023)

“They are experienced, knowledgeable and very pleasant lawyers to work with and they also seem to have an excellent working relationship with their client.“ (2022)

“Viltoft is renowned for extremely high integrity and professionalism.“ (2022)

“Highly specialised team with in-depth industry knowledge …“ (2022)

“The whole team is very competent and agile.” (2022)

“A very professional company with a variety of highly skilled consultants.” (2022)

“Clients praise VILTOFTs ‘intelligent strategies, constructiveness and professionalism’” (2014)

“… brilliant in court …” (2012)

“… unrivalled in construction litigation.” (2007)