Ny vejledning

Ny vejledning

Posted on

Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder har i juni 2021 udgivet en revideret Vejledning til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL 18) – se den reviderede vejledning her. Den oprindelige Vejledning til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL 18) kan findes her.

Boganmeldelse

Boganmeldelse

Posted on

Torsten Iversen har i Tidskrift for Bolig- og Byggeret skrevet en dobbeltanmeldelse af vores bog ”ABR 18 med kommentarer” og af ”Teknisk Rådgivning – ABR 18”, der er skrevet af Claus Berg. Indledningsvis skriver Torsten Iversen: ”Lad det være sagt med det samme: De to nye udgivelser har været værd at vente på. Der er […]

Bogemne

Ansvarsbegrænsninger og forsikringsforhold i rådgivningsaftaler

Posted on

Med ABR 18 § 50, stk. 3 og stk. 4, er der indført nye bestemmelser om ansvarsbegrænsninger i rådgivningsaftaler. Bestemmelserne regulerer ansvarsbegrænsningen, både når der tegnet projektansvarsforsikring, og når der ikke er tegnet projektansvarsforsikring. Selvom der nu er indført nye bestemmelser, som i øvrigt i høj grad afspejler hidtidig praksis i mange rådgivningsaftaler, er det […]

Bogemne

Kan rådgiveren få erstattet sin fortjeneste, når bygherren bestiller opgaven?

Posted on

Efter ABR 89 kunne bygherren afbestille opgaven uden at skulle erstatte den fortjeneste, som rådgiveren gik glip af ved ikke at fuldføre opgaven. Dette er ændret i ABR 18, idet bygherren nu skal kompensere rådgiveren for den mistede fortjeneste ved ikke at fuldføre opgaven, såfremt afbestillingen skyldes forhold, som bygherren ”burde have forudset eller med […]

Bogemne

Bærer rådgiveren efter ABR 18 det kontraktretlige ansvar for gennemgang af udbudsbetingelser og entrepriseaftaler?

Posted on

Efter ABR 89 pkt. 1.2.1 påhvilede det bygherren (og dennes jurister) at foretage ”den kontraktretlige gennemgang af de af rådgiveren udarbejdede udkast til udbudsgrundlag, accepter, entrepriseaftaler mv.”. ABR 89 pkt. 1.2.1 er ikke videreført i ABR 18. Til gengæld er der introduceret en tilsvarende bestemmelse i YBL 2018 pkt. 5.8. Betyder det, at rådgiveren efter […]